Ostukorv
€0.00 (0)

Aseptol

aspireerimissüsteemide puhastamine ja desinfitseerimine

€118.88

hind
hinnale lisandub käibemaks

Näidustused

Aspireerimissüsteemide puhastamine ja desinfitseerimine.

Omadused ja eelised

Mikrobioloogilised omadused:
Bakteritsiid: NF EN 1040, NF T 72-170 (spektrum 4)
NF EN13727
Standardi NF EN 1275 kohaselt aktiivne pärmseene Candida albicans vastane mõju (5 min)
Aktiivne bakteri Mycobacterium tuberculosis vastane mõju
Aktiivne viiruste HIV-1 ja HBV (B-hepatiit) vastane mõju.

Koostis

Kvaternaarne ammoonium, polüheksaniid, detergent, hambakivi eemaldajad.

Kasutusjuhend

 • Valmistage 2% ASEPTOL S.A lahus (s.t üks 20 ml doos ühe liitri vee kohta).
 • Aspireerige lahus aspireerimissüsteemi.
 • Minimaalne kontaktaeg 5 minutit.

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata.
 • Sisaldab polüheksametüleenbiguaniid-hüdrokloriidi.
 • Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
 • Ärritav nahale.
 • Silmade raske kahjustamise oht.
 • Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
 • Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid ning silma-/ näokaitset.
 • Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).
 • Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.
 • Hoida laste eest kättesaamatus kohas.
 • Mitte kasutada plastikpudelit uuesti.

Pakend

5L doseerimispumbaga plastpudel (20ml annus ühe pumbavajutusega)